Dėl prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos uogynams

LUAA nori priminti, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 6 straipsnio 3 dalį uogų augintojai turi teisę kreiptis į savo rajono savivaldybes ir diegti prevencines priemones uogininkystės ūkiuose, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai turi teisę Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka iš medžioklės plotų naudotojų mokamų mokesčių finansuojamoms medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms turi būti skiriama ne mažiau kaip 50 procentų lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

 

Finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės).

  • Savivaldybių lėšų suma neįvardinta diegiamoms priemonėms, skiriama proporcingai priklausomai nuo turimų lėšų ir paraiškose prašomos paramos dydžio.
  • Prevencinių priemonių įgyvendinimo laikotarpis kiekvienoje savivaldybėje skirtingas pagal jų pačių nustatytą tvarką (dažniausiai renkama vasario – birželio mėn).
  • Apie paraiškų būsimą rinkimo terminą galite sužinoti pasiteiravę savo savivaldybių dėl paraiškų rinkimo termino bei pačių sąlygų tvarkos.

Platesnė informacija ir diskusijos kaip ir kokia tvarka teikti paraiškas tvorų įrengimui, galima rasti uždaroje LUAA narių grupėje Facebook tinkle.

Related Articles