Dėl siūlomų keitimų priemonei “Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” 2024 metais

ES parama jauniesiems ūkininkams pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai ir pateikia verslo planą. Didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 60 000 Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas.

Šių metu taisyklių pakeitimai rengiami siekiant tinkamai pasirengti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (toliau – SP) intervencinės priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ paramos paraiškų 2024 metais priėmimui, kuris numatytas 2024 m. gegužės 31 d.–birželio 28 d.

Siūlomi aktualiausi taisyklių keitimai:
1. Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pateiktą informaciją apie 2023 m. pagal intervencinę priemonę pateiktas paraiškas, rizikingiems projektams nustatomas ilgesnis (ne 3, o 5 metų) kontrolės laikotarpis.
2. Vadovaujantis 2023 m. rugsėjo 21 d. priimu Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 10, 12 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIV-2171, nustatoma, kad neremiama veikla, kurios tikslas – gauti ar parduoti kailius.
3. Atsižvelgiant į NMA pateiktą pasiūlymą, fiziniams asmenims nustatomas reikalavimas pasiekti pajamas iš žemės ūkio veiklos ir žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, ne mažesnes negu 12 minimalių mėnesinių algų.
4. Patikslinamas atrankos kriterijus, susijęs su perdirbimu: nurodoma, kad balai suteikiami tik tokiu atveju, jei perdirbimas vykdomas savo ūkyje.
5. Papildomos nuostatos, kada verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu.

Įsakymo projekto tikslas – užtikrinti tinkamą intervencinei priemonei įgyvendinti 2023–2027 metų laikotarpiu skirtų paramos lėšų panaudojimą ir administravimą.

Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu.

Jei reikalinga konsultacija dėl priemonės “Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” 2024 metais, kviečiame kreiptis el. paštu info@luaa.lt arba telefonu 869046320.

Related Articles