Kviečiame teikti prašymus nukentėjusiems nuo 2023 m. pavasarinių šalnų

Kadangi didžiojoje dalyje Lietuvos buvusios stiprios pavasarinės šalnos padarė didelių nuostolių sodų ir uogynų derliui, šiemet (2023 m. pavasarį) LUAA skatino uogininkystės ūkius nukentėjusius nuo pavasarinių šalnų kreiptis dėl žalų fiksavimo į savivaldybes.

Siekdama prisidėti prie sodininkystės ir uogininkystės sektoriaus ekonominio gyvybingumo išsaugojimo, Žemės ūkio ministerija patvirtino paramos teikimo taisykles.

Žemės ūkio veiklos subjektai, patyrę nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais, kurie buvo raštu kreipęsi į savivaldybę dėl šalnų padarytos žalos sodams ir uogynams įvertinimo, skubiai t. y. iki spalio 24 d. privalo pateikti prašymą dėl kompensavimo.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad prašymą gali teikti ir tie asmenys, kurie Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, naudodamiesi „NMA Agro“ mobiliąja programėle, yra pateikę geografiniu žymeniu nuotraukas su šalnų padarytos žalos informacija.

Pareiškėjams numatoma kompensuoti 60 proc. apskaičiuotų nuostolių sumos. Tačiau jei bendras visiems pareiškėjams apskaičiuotas paramos dydis viršys nuostoliams kompensuoti skirtą sumą, parama kiekvienam pareiškėjui bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

Sodininkystės ir uogininkystės sektoriaus nuostoliams kompensuoti skirta 2,1 mln. Eur ES ir valstybės lėšų.

Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais, teikimo taisykles galima rasti čia

Related Articles