Kviečiame visus LUAA narius dalyvauti visuotiniame narių susirinkime 2024 m. liepos 1 d.

Gerb. Lietuvos uogų augintojų asociacijos nariai,

Vadovaujantis Lietuvos uogų augintojų asociacijos  įstatų 11 p.,12 p. ,  Asociacijos vadovo 2024 06 03d. sprendimu  šaukiamas  visuotinis Lietuvos uogų augintojų asociacijos narių susirinkimas,  kuris vyks 2024 m. liepos  1 d. 19.00  val. adresu Pylimo g. 38, Lapainia, LT-56301 Kaišiadorių r.

DARBOTVARKĖJE

  1. Dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimo;
  2. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimo;
  3. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo;
  4. Dėl Asociacijos vadovo rinkimų;
  5. Dėl Asociacijos valdybos narių rinkimų;
  6. Dėl Asociacijos revizoriaus rinkimo;
  7. Dėl Asociacijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimo;
  8. Dėl pritarimo susirinkimo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkai;
  9. Dėl įgaliojimų suteikimo;

Visuotiniame asociacijos narių susirinkime nesant kvorumo, 2024 m. liepos 5 d. 19.00 val. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus svarstoma paskelbtos darbotvarkės klausimai.

Susirinkimo  darbotvarkė  su susirinkimui pridedama informacija:  naująją  įstatų redakciją,  susirinkimų organizavimo nuotoliniu būdu tvarką, siūlomų nutarimų projektus išsiųsta nariams el. paštu.

Papildoma informacija teikiama el. paštu info@luaa.lt

LUAA laukia asociacijos narių balsavimo biuletenių  el. paštu info@luaa.lt  atsiunčiant  užpildytą ir el. parašu pasirašytą balsavimo biuletenį ne vėliau kaip iki 2024 m.  liepos 1 d. 18.00 val. paštu arba el.  paštu, išreiškiant savo pritarimą/nepritarimą svarstomais klausimais ir siūlymais arba dalyvavimo susirinkime 2024 m.  liepos mėn. 1 d. 19 val.   adresu Pylimo g. 38, Lapainia, Kaišiadorių r..

Naują LUAA įstatų redakcija ir visuotiniam narių susirinkimui teikiami tvirtinti dokumentai išsiųsti kiekvienam asmeniškai el. paštu kartu su pranešimu apie susirinkimą.

Visų narių dalyvavimas ir balsavimas privalomas!

Vadovas

Tautvydas Gurskas

2024 m. birželio 3 diena

Related Articles