Nukentėjusiems nuo 2023 m. pavasarinių šalnų ruošiamasi atlyginti dalį derliaus nuostolių

Kadangi didžiojoje dalyje Lietuvos buvusios stiprios pavasarinės šalnos padarė didelių nuostolių sodų ir uogynų derliui, šiemet (2023 m. pavasarį) LUAA skatino uogininkystės ūkius nukentėjusius nuo pavasarinių šalnų kreiptis dėl žalų fiksavimo į savivaldybes.

Siekdama prisidėti prie sodininkystės ir uogininkystės sektoriaus ekonominio gyvybingumo išsaugojimo, Žemės ūkio ministerija parengė ir visuomenei derinti pateikė paramos teikimo taisyklių projektą.

Sodininkystės ir uogininkystės sektoriaus nuostoliams kompensuoti skirta 2,1 mln. Eur ES ir valstybės lėšų.

Taisyklių projekte numatyta, kad siekdami gauti paramą, nukentėję žemdirbiai galės teikti prašymus savivaldybėms paramai gauti. Savivaldybės, įvertinę pareiškėjų atitiktį taisyklių reikalavimams, apibendrintą informaciją pateiks Žemės ūkio duomenų centrui paramos sumoms apskaičiuoti. Lėšas pareiškėjams išmokės Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Pareiškėjams numatoma kompensuoti 60 proc. apskaičiuotų nuostolių sumos. Tačiau jei bendras visiems pareiškėjams apskaičiuotas paramos dydis viršys nuostoliams kompensuoti skirtą sumą, parama kiekvienam pareiškėjui bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais, teikimo taisyklių projektą galima rasti čia.

©2023 Lietuvos uogų augintojų asociacija - Uogų augintojams ir mylėtojams LUAA.LT