ES parama smulkiems uogininkystės ūkiams – nuo lapkričio 4 d.

Nuo lapkričio 4 d. iki pat metų pabaigos, gruodžio 31 d., smulkieji ūkininkai jau antrą kartą šiais metais kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“.

Šiuo paraiškų surinkimo etapu paramos gavėjams numatyta išskirstyti 9 851 488 Eur paramos.

Pagrindiniai reikalavimai gauti paramą

Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Paramos pagal priemonę gali prašyti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys. Jie turi užsiimti žemės ūkio veikla ir savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos būti įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.

Parama bus teikiama smulkiųjų ūkių valdytojams, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 000 iki 7 999 Eur.

Svarbu atkreipti dėmesį, jei pareiškėjas yra gavęs paramą pagal šią KPP priemonės veiklos sritį, pakartotinai parama gali būti skiriama tik kitai remiamai veiklai, t. y. jei parama buvo gauta pagal šią KPP priemonės veiklos sritį žemės ūkio produktų gamybai, tai dabar pareiškėjas galėtų kreiptis tik dėl paramos žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Išmoka pareiškėjui – 15 000 Eur

Atrankos kriterijai

Surinktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams ir už tai joms bus skiriami atrankos balai. Pateiktoms paraiškoms už atitikimą atrankos kriterijams bus suteikiami balai. Privalomas surinkti mažiausias atrankos balų skaičius – 35, šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.

Žemiau pateikiame projektų atrankos kriterijus ir balus:

1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (tikrinama įgyvendinus verslo planą) – skiriama 15 balų.

2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.

3. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.

4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.

5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.

6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų.

7. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, skiriama 10 balų.

Jei norite pasinaudoti paramos galimybe specializuotam uogininkystės ūkiui įkurti arba plėtoti, kviečiame LUAA narius ir visus kitus ūkininkus konsultuotis.

ES paramos konsultacijos, projekto paruošimas ES paramai gauti:

Audrius Meseckas (LUAA valdybos narys)

+37069046320, audrius.meseckas@gmail.com

Related Articles