Dėl ekologiškų ir NKP uogų bei jų produktų tiekimo darželiams

Žemės ūkio ministerija, siekdama paskatinti pagal ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimą, patvirtino Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles (LR žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-267) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d4d1c6626d1111e99684a7f33a9827ac/asr

Parama skiriama ikimokyklinio ugdymo įstaigai – 1 vaikui per mėnesį 20 eurų, kompensuojant pagal abi kokybės sistemas pagamintų ir įprastinių produktų kainų skirtumą.

Vienas iš atrankos kriterijų yra trumposios maisto tiekimo grandinės – t. y. skatinama įsigyti produktus iš vietinių ūkininkų, gamintojų.

Paramos teikimas ir toliau tęsiamas, skelbiant naują paraiškų rinkimą nuo 2020 m. sausio 13 iki vasario 28 d. Viso šiam šaukimui skirta 571 000 Eur https://zum.lrv.lt/lt/skelbimai/priimamos-paraiskos-pagal-ekologisku-ir-pagal-nacionaline-zemes-ukio-ir-maisto-kokybes-sistema-pagamintu-maisto-produktu-vartojimo-skatinimo-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose-paramos-taisykles . Be to rudenį numatomas ir dar vienas paraiškų rinkimas.

Paraiškų teikimo metu sulaukiama daug skambučių ir paklausimų iš darželių ir savivaldybių švietimo skyrių, kad paramoje norintys dalyvauti darželiai nežino, kokie ūkiai ir gamintojai yra netoli jų ir kokią produkciją ir kokius kiekius galėtų tiekti, jų neranda.

Norėdami jiems ir kartu ekologiškų ir NKP produktų gamintojams pagelbėti surasti vieni kitus, prašytume LUAA narius informuoti el. paštu info@luaa.lt, kurie norėtų tiekti darželiams uogas ir jų produktus bei atsiųsti mums šią informaciją:

 ūkininkas, adresas, telefono numeris, jo gaminami produktai bei galimi tiekti rinkai jų kiekiai. Jei manote, kad dar svarbi kokia kita informacija (pvz. sezoniškumas, galimi tiekti mėnesiai ir pan.), parašykite tai pastabose.

 

 

Nr. Savivaldybė Ūkininkas/gamintojo pavadinimas Adresas, tel. numeris, el. paštas Gaminamo produkto pavadinimas Produkto kiekis, kg Eko ar NKP Pastabos

 

 

Prašome iki 2020 m. kovo 10 d. el. paštu (info@luaa.lt) informuoti apie galimą tiekti Eko ar NKP produkciją 2020-2021 metais. 

LUAA sudarys sąrašą ūkių galinčių pasiūlyti uogų ir uogų produktų, bei jį perduos LR ŽŪM.

Atkreipiame dėmesį, kad darželiai norėtų gauti jau išpjaustytą mėsą, pasterizuotą pieną, uogų produktus ir panašiai paruoštus gaminius produktus.

Vaikai yra maitinami, laikantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/EZWxEptAMc?jfwid=1c1atz0qk4

LUAA, parengta pagal LR ŽŪM inf.

Related Articles