15000 eur ES parama smulkiems ūkiams norintiems įkurti/plėtoti uogininkystės ūkį iki 2023 m. birželio 30 d.

Pareiškėjai, 2023 metais siekiantys gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ uogininkystės ūkiui įkurti/plėtoti, tai galės daryti nuo 2023 metų gegužės 2 d. iki birželio 30 d. Tuo pačiu metu paraiškas galės teikti ir smulkūs pieninės galvijininkystės sektoriaus atstovai.

Pagal veiklos sritį remiama veikla:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.

Šiuo paraiškų teikimo etapui skirta:

  • Pieninės galvijininkystės sektoriui – 5 500 000 Eur paramos lėšų;
  • Kitiems (įskaitant uogininkystę) sektoriams – 10 729 404 Eur paramos lėšų.

Pareiškėjai
Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama veikiančiam ūkiui, kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius.

  • Ūkių, pretenduojančių į paramą smulkiems ūkiams (išskyrus pieninės galvijininkystės ūkius), produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.
  • Pieninės galvijininkystės ūkis paramai smulkiems ūkiams yra tinkamas, jei pieninių veislių melžiamų karvių skaičius ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis sudaro daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio.

ES paramos smulkiems ūkiams dydis
ES parama smulkiam ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra iki 15 000 Eur. Parama išmokama dviem etapais. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. (12 000 Eur) prašomos ES paramos smulkiam ūkiui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji išmoka (20 proc. arba 3 000 Eur) išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų atranka

Projektai finansavimui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai.

Atrankos kriterijai visiems smulkiems (įskaitant uogininkystę) ūkiams, išskyrus pieninės galvijininkystės:

1. kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų;

2. paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:

– nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
– nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
– nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
– nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai;

3. įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) yra didesnis nei teikiant paramos paraišką:

– jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti VED nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
– jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti VED nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų;

4. pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai – suteikiama 10 balų;

5. paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
– jei daugiau negu 2 metai – suteikiama 15 balų;
– iki 2 metų – suteikiama 10 balų;

6. jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (ne mažiau kaip 50 proc. ūkio žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių) – suteikiama 10 balų.

7. pareiškėjas anksčiau nėra gavęs paramos smulkiems ūkiams – suteikiama 10 balų.

Atrankos kriterijai pieninės galvijininkystės ūkiams:

1. verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus – suteikiama 20 balų;

2. verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą – suteikiama 20 balų;

3. verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą – suteikiama 15 balų;

4. pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai – suteikiama 10 balų;

5. paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
– jei daugiau negu 2 metai – suteikiama 15 balų;
– iki 2 metų – suteikiama 10 balų;

6. jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (ne mažiau kaip 50 proc. ūkio žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių) – suteikiama 10 balų.

7. pareiškėjas anksčiau nėra gavęs paramos smulkiems ūkiams – suteikiama 10 balų.

LUAA kviečia kreiptis nemokamai konsultacijai dėl  ES paramos uogininkystės ūkio įkūrimui/plėtrai, sužinoti ar atitinkate paramos teikimo sąlygas/kriterijus ar aptarti projekto parengimo galimybes. Galite  susisiekite el. paštu: info@luaa.lt arba telefonu 8 690 46320

Related Articles