Kviečiame teikti projektus geriesiems pavyzdžiams pagal „Uogininkystės ūkių geroji patirtis ir praktika”

Informuojame, kad Lietuvos uogų augintojų asociacija vykdydama projektą „Uogininkystės ūkių geroji patirtis ir praktika“ vykdo projektų atrankas, kurie bus naudojami, kaip gerieji pavyzdžiai mokymų metu. Atranka vykdoma vadovaujantis lygių galimybių, skaidrumo ir nešališkumo principais:

1. Projektų atranką „KPP inovacijų gerieji pavyzdžiai žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse“ pagal šias kategorijas:

  • Ūkio ir verslo plėtra.
  • Parama smulkiems ūkiams.
  • Žemės ūkio produktų gamyba.
  • Žemės ūkio produktų (pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai yra inovatyvumas, aplinkosauga, projekto rezultatų ir (arba) metodų pritaikomumas

 

2. Projektų atranką „Naujų ūkininkavimo metodų, modernių technologijų diegimo ūkyje gerieji KPP pavyzdžiai“ pagal šias kategorijas:

  • Ūkio ir verslo plėtra, Bendradarbiavimas, Investicijos į materialųjį turtą.
  • Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu, Parama investicijoms į žemės ūkio valdas.
  • Žemės ūkio produktų gamyba, Žemės ūkio produktų (pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai; Ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai yra inovatyvumas, aplinkosauga, projekto rezultatų ir (arba) metodų pritaikomumas

 

Projektų aprašymus prašome siųsti adresu tautvydas@zalisodai.lt iki 2022 m. gegužės 3 d. Apie atrankos rezultatus informuosite dalyvius individualiai.

Related Articles